’Leienaars’ samen in boek

’Leienaars’ samen in boek

LEIDEN -Piet Sterkenburg heeft een boek geschreven over, wat hij noemt, ’Leienaars’. Hierin staan dertigduizend Leidse achternamen vermeld. Van interessante Leidenaren of van mensen die in Leiden gewoond en gewerkt hebben en die Leiden op de een of andere manier roem hebben gegeven, zijn korte biografietjes toegevoegd. Van Sterkenburg was directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden en hoogleraar Lexicologie. Daarnaast was hij onder meer hoofdredacteur van de Hedendaagse Van Dale. Ook was hij vele jaren voorzitter van de 3 October-Vereeniging en sinds 2006 is hij ereburger van de stad.

LEIDEN -Piet Sterkenburg heeft een boek geschreven over, wat hij noemt, ’Leienaars’. Hierin staan dertigduizend Leidse achternamen vermeld. Van interessante Leidenaren of van mensen die in Leiden gewoond en gewerkt hebben en die Leiden op de een of andere manier roem hebben gegeven, zijn korte biografietjes toegevoegd. Van Sterkenburg was directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden en hoogleraar Lexicologie. Daarnaast was hij onder meer hoofdredacteur van de Hedendaagse Van Dale. Ook was hij vele jaren voorzitter van de 3 October-Vereeniging en sinds 2006 is hij ereburger van de stad.