Regioraad kwestie van tijd

Regioraad kwestie van tijd

LEIDEN - Het is een kwestie van tijd dat Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude een gezamenlijke raad hebben.

LEIDEN – Het is een kwestie van tijd dat Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude een gezamenlijke raad hebben.

De regioraad moet een openbaar gemeenschappelijk lichaam worden met een dagelijks bestuur door burgemeesters en/of wethouders. Alle raadsfracties uit de regio hebben stemrecht.

De samenwerking wordt aangegaan op het gebied van wonen en groen, vervoer en betere bereikbaarheid, het aanbod van ‘regionale voorzieningen’, economie en aanpassing aan klimaatveranderingen en duurzaamheid.

De ‘Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen’ is voorgelegd aan de gemeenteraden van de betrokken gemeentes. De raden hebben tot medio mei de mogelijkheid hun wensen en bedenkingen te uiten en suggesties voor aanpassing van het voorstel te doen.

De voorgenomen stap zorgt straks voor de overdracht van diverse taken en bevoegdheden van de aparte gemeentes aan de nieuwe regioraad. Het is een belangrijke stap in de vorming van een grote Leidse gemeente, die gezien de geografische ligging in de lijn der verwachting ligt.

Het is een beladen onderwerp. Veel inwoners, instellingen en bedrijven in de regio hebben de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun stem te laten horen. Er is een enquête over het project gehouden onder duizenden inwoners en er is er een grote conferentie in Corpus geweest. Ook de komende maanden is er gelegenheid voor inwoners om hun mening te laten horen.