Tunnel bijna klaar

Tunnel bijna klaar

LEIDEN -Het is nog even doorzetten voor bewoners langs de Kanaalweg ter hoogte van de spoorbrug. De tunnel daar is bijna klaar.

LEIDEN -Het is nog even doorzetten voor bewoners langs de Kanaalweg ter hoogte van de spoorbrug. De tunnel daar is bijna klaar.

Volgens planning begint de afbouw van de tunnel in juni en duurt tot augustus. Het gaat dan om wandtegels aanbrengen, dek aftimmeren, verlichting aanleggen en leuningen aanbrengen. Daarna wordt er geasfalteerd en wordt het bouwterrein weggehaald.

Naar verwachting zal in het najaar de weg vrijgegeven worden. Daarna zal de verkeersdruk op de Lammenschansweg afnemen, maar de druk op het Kruispunt bij de Lammebrug wordt juist drukker.

Foto: Peter van Evert.