Verhuur AirBNB aan banden

Verhuur AirBNB aan banden
LEIDEN -Leiden wil op gemeentelijk niveau regels af spreken rond de verhuur rond toeristische verhuur, zoals Airbnb. Wachten op landelijke wetgeving duurt waarschijnlijk twee jaar, en dat vindt de gemeente te lang.

LEIDEN -Leiden wil op gemeentelijk niveau regels af spreken rond de verhuur rond toeristische verhuur, zoals Airbnb. Wachten op landelijke wetgeving duurt waarschijnlijk twee jaar, en dat vindt de gemeente te lang.

In Leiden worden momenteel zo’n 300 woningen verhuurd via platforms zoals AirBNB en Wimdu. In andere steden, zoals Amsterdam, zorgt toeristische verhuur van woningen soms voor veel overlast. In Leiden is dat momenteel niet het geval.

In het voorstel staat bijvoorbeeld om maximaal zestig dagen verhuur per jaar toe te staan voor een groepsgrootte van maximaal vier personen. Een aandachtspunt is wel dat er geen toeristenbelasting wordt afgedragen, omdat de adressen van woningen die op deze manier verhuurd worden, niet bekend zijn bij de gemeente en de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Handhaven op overlast en toeristenbelasting is tijdrovend en duur. Daarom stelt het college voor om extra in te zetten op communicatie aan alle verhuurders door hen te wijzen op hun verplichting tot inning, aangifte en afdracht van toeristenbelasting via de BSGR. En alleen handhavend op te treden bij klachten of duidelijke overlast totdat Leiden kan aansluiten bij de landelijke regelgeving.