Verwarmen zonder aardgas

Verwarmen zonder aardgas
LEIDEN -Leiden wil overstappen van aardgas naar andere, duurzame energiebronnen. Het voornemen is om in nieuwe wijken geen gas-aansluitingen meer te realiseren.

LEIDEN -Leiden wil overstappen van aardgas naar andere, duurzame energiebronnen. Het voornemen is om in nieuwe wijken geen gas-aansluitingen meer te realiseren.

Om te zorgen dat Leiden nu en straks een kansrijke en leefbare stad is en blijft, stelt Leiden samen met een groot aantal belanghebbenden de Leidse Warmtevisie op. Deze visie gaat de vraag beantwoorden hoe Leidse huizen in de toekomst op een betaalbare manier aangenaam warm blijven, zonder aardgas. Voor 2050 moeten in Nederland ongeveer 7 miljoen huishoudens aardgasvrij worden gemaakt, Leiden kan niet achter blijven.

Leiden onderzoekt, in samenwerking met een aantal partijen, welke alternatieve manieren haalbaar zijn. Er wordt dan vooral gekeken naar de technische, financiële en organisatorische haalbaarheid. In een aantal wijken in Leiden wordt direct aan de slag gegaan, de plannen worden voor de zomer bekend gemaakt.

Wethouder Paul Dirkse: ,,Op dit moment is aardgas nog de voornaamste energiebron in Nederland voor de verwarming van huizen, koken en water uit de kraan. Aardgas is geen duurzame energiebron en bovendien een bron die leeg raakt. Er zijn volop betaalbare en betrouwbare alternatieven. Het is belangrijk om snel te beginnen.”

Voorop lopen

Leiden wil als kennisstad voorop lopen met duurzame innovatie., zoals op het gebied van het milieu. Een nadrukkelijke ambitie uit de Duurzaamheidsagenda.

Op de foto: Paul Dirkse zet zijn handtekening onder een plan tot samenwerking.