Aalmarkt stap dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Aalmarkt-Mandenmakerssteeg e.o. deel 2 Haarlemmerstraatblok gewijzigd vast te stellen. Op het concept-bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Aalmarkt-Mandenmakerssteeg e.o. deel 2 Haarlemmerstraatblok gewijzigd vast te stellen. Op het concept-bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van het Aalmarktgebied weer een stap dichterbij. De herontwikkeling van de Aalmarkt en omgeving draagt bij aan verbetering en uitbreiding van het winkelaanbod in de Leidse binnenstad. Met het Aalmarktplan krijgt Leiden 8.000 m2 extra winkeloppervlak, waaronder een aantal grote winkels gericht op fashion.