Ontknoping RijnlandRoute nadert

Ontknoping RijnlandRoute nadert
- ANP
Het besluitvormingsproces voor de RijnlandRoute bevindt zich in een cruciale fase. Naar verwachting neemt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 15 mei een standpunt in over het voorkeurstracé RijnlandRoute.

Het besluitvormingsproces voor de RijnlandRoute bevindt zich in een cruciale fase. Naar verwachting neemt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 15 mei een standpunt in over het voorkeurstracé RijnlandRoute.

Dit voorstel wordt op 6 en 13 juni besproken in de Statencommissie Verkeer en Milieu. Vervolgens vindt op 27 juni besluitvorming plaats in Provinciale Staten. Op www.voorschoten.nl staat de volledige planning.